דילוג לתוכן

מגזין המשרד להגנת הסביבה / אוקטובר 2015

בית ספר להתייעלות אנרגטית

עלות הבנייה של בית ספר אשר מיישמים בו שיטות להתייעלות אנרגטית גבוהה אמנם מבנייה רגילה, אך בתוך כחמש שנים העלויות הנוספות מתקזזות עם חיסכון משמעותי בחשמל ועשויות לחתוך 40%-30% מצריכת האנרגיה. לתשומת הלב של  הרשויות המקומיות

סימנייה