דילוג לתוכן

מגזין המשרד להגנת הסביבה 2015

לעשות יותר - עם פחות

עלייה ברמת החיים ובגודל האוכלוסייה מביאה לשימוש גובר במשאבים הטבעיים, במוצרים וביצירת תוצרי לוואי, ומביאה לנזקים סביבתיים הולכים וגוברים. פתרונות חדשניים להתייעלות בצריכת משאבים שייושמו בתעשייה, הם הדרך הבטוחה לעבור לכלכלה ירוקה – המשך צמיחה, בלי לפגוע בסביבה

סימנייה