דילוג לתוכן

מגזין המשרד להגנת הסביבה 2015

חזרה

מתדלקים את הזיהום

תחנות פז מציגות את הביצועים הסביבתיים הגרועים בישראל, על פי מדד חברות הדלק של המשרד להגנת הסביבה. סונול הציגה את השיפור המשמעותי לעומת 2014

כולנו נושמים את אדי הדלק שבתחנות התדלוק, ומזהים היטב את ריחם הדומיננטי. עם זאת, אנחנו לא תמיד חושבים על השפעתם הסביבתית והבריאותית המזיקה. ומדובר אכן בשפעה שעלולה להיות מסוכנת: חשיפה לאדי דלק עלולה לגרום לשורה ארוכה של מחלות, לרבות סרטן ומחלות ריאה ולב ולנזקים סביבתיים נוספים. המשרד להגנת הסביבה מודע לסיכונים האלו ובשנים האחרונות נוקט צעדים שמטרתם להפוך את תחנות הדלק ממפגע סביבתי – למקום בטוח יותר ואף ידידותי לסביבה. בהתאם לכך חברות הדלק נדרשות ליישם טכנולוגיות חדשות, המצמצמות משמעותית את פליטות אדי הדלק לאוויר.

אבל לא כל החברות מצליחות במשימה הזו באותה המידה. על-פי "מדד חברות הדלק 2015" של המשרד להגנת הסביבה, המדרג את חברות הדלק בישראל לפי ביצועיהן הסביבתיים, החברות המצטיינות בישראל הן "סונול" ו-Ten. החברות "הבינוניות" הן דלק והחברה הבת "גל" (דלק-גל) וחברת דור אלון, השותפה גם באחזקתן של תחנות "אברך אלון" (דור אלון-אברך). חברת פז, כך מצא המדד, מציגה את הביצועים הסביבתיים הגרועים ביותר בישראל.


ניר גלילי, מנכ"ל סונול: "הגדלנו ההשקעה בתחום בעשרות מיליוני שקלים. ההשקעה באיכות הסביבה חשובה בעינינו, כי חברה עסקית לא יכולה להתעלם מהסביבה ומהקהילה שבתוכה היא מתקיימת"


על-פי המדד, ככל שהציון השלילי שמקבלת חברת הדלק גבוה יותר – כך ביצועיה הסביבתיים גרועים יותר. פז קיבלה את הציון הגבוה ביותר מבין כל חברות הדלק בישראל: 58.3. את הציון הטוב ביותר קיבלה חברת Ten, שלה 50 תחנות דלק בלבד ברחבי הארץ: 4.1.

הניקוד של חברות הדלק הושפע בין היתר מהפרות רבות של הוראות הדין הסביבתי כפי שניתן לראות בין היתר בפסק הדין שניתן כנגד חברות הדלק הגדולות (דלק, דור אלון, סונול, פז). מדובר בהרשעה פלילית  בנושא עבירות לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים) משנת 2013 לעניין אי התקנת אמצעי ניטור לזיהוי דליפות ומניעת זיהום קרקע ומים, אי דיווח על דליפת דלק, אי טיפול במתקנים לא אטומים, אי ביצוע בדיקות אטימות ואי מסירת תוצאות בדיקות אטימות לממונה.

כמעט כל חברות הדלק שיפרו משמעותית את ביצועיהן בהשוואה למדד 2014, אך את השיפור הגדול ביותר הראתה סונול. ציונה במדד 2014 היה 70.1 ואילו ב-2015 הוא צנח ל-29.6 – שיפור של 58%. גם דור אלון-אברך ודלק-גל שיפרו דרמטית את ביצועיהן. חברת פז השתפרה גם היא (16.6%), אך פחות מהשאר.

"ההשקעה באיכות הסביבה חשובה בעינינו. חברה עסקית לא יכולה להתעלם מהסביבה ומהקהילה שבתוכה היא מתקיימת", מסביר מנכ"ל סונול, ניר גלילי, מדוע החליטה החברה להשקיע משאבים רבים בתחום איכות הסביבה. על-פי גלילי, מזה חמש שנים מיישמת החברה פעילות אינטנסיבית בתחום איכות הסביבה, הכוללת גם הקמת מחלקה ייעודית לתחום. "יש לאזן בין צרכים כלכליים לחברתיים", ממשיך גלילי, "וכך עושה סונול, תוך קיום שיתוף פעולה הדוק עם המשרד להגנת הסביבה. השקענו בסביבה – וכעת אנחנו קוצרים את הפירות".


תחנות דלק עירוניות פולטות לאוויר חומרים מסרטנים בסמוך לאזורי מגורים


 

כך מונעים פליטת אדי דלק

מדד חברות הדלק בוחן את הביצועים הסביבתיים של חברות הדלק כממוצע לתחנה על-פי שלושה קריטריונים: אי ציות של חברות הדלק לחוקים בתחום הגנת הסביבה; שיעור תחנות הדלק בהן לא מותקנת מערכת מישוב אדים, למניעת נידוף דלק בעת תדלוק כלי הרכב; וניקוד חיובי עבור ביצוע פעילות וולונטרית שיש לה אפקט סביבתי חיובי.

לקריטריון אי הציות ניתן המשקל הגבוה ביותר בקביעת הציון הסופי. הציון הניתן לחברות הדלק הוא ציון ממוצע לתחנה, המתקבל מסכימת הציונים שניתנו לכל תחנות החברה, וחלוקתו במספר תחנות הדלק הכולל שלהן. הציון השלילי שקיבלה חברת פז על אי-ציות הוא הגבוה ביותר מבין כל חברות הדלק. אחריה דלק-גל ודור אלון-אברך, ולבסוף סונול וחברת Ten, שקיבלה את הציון הנמוך והטוב ביותר.

רכיב נוסף המשפיע על המדד הוא אחוז תחנות הדלק של החברה בהן לא הותקנה מערכת מישוב אדים מכלי הרכב (עבור תדלוק בבנזין). בדור-אלון-אברך אחוז אי ההתקנה הוא הגבוה ביותר (47%) וב-Ten הוא הנמוך ביותר (13%).


התקנה של מערכת מישוב אדים יכולה לצמצם את פליטת אדי הדלק לאוויר בהיקף עצום של 6 טון בשנה לתחנה עירונית. המשרד מחייב את כל תחנות הדלק בהתקנת המערכת עד סוף 2016.


מערכת מישוב אדים היא רכיב משמעותי במניעת זיהום הסביבה מפעילות תחנות דלק: המערכת קולטת את אדי הדלק הנפלטים ממכל הרכב בעת התדלוק, משיבה אותם למיכל הדלק של התחנה, ובכך מונעת את פליטתם לסביבה. אדי הדלק כוללים חומרים שונים שחלקם רעילים ואף מסרטנים, כדוגמת בנזן. התקנת מערכת מישוב אדים מתדלוק כלי רכב בתחנה מביאה לצמצום בפליטת אדי הדלק לאוויר בהיקף עצום של 6 טון בשנה לתחנה עירונית. בשל תרומתה המכרעת לאיכות הסביבה, המשרד מחייב את כל תחנות הדלק להתקין מערכת מישוב אדים מפעולת תדלוק בנזין בכלי רכב– מה שמכונה stage 2– עד סוף 2016.

יעל אורן, מנהלת תחום תעשיות ורישוי עסקים מדגישה כי המשרד כלל במדד חברות הדלק רק רכיבים לגביהם יש לחברות יכולת השפעה . "המדד מנטרל רכיבים שעשויים להשפיע על פוטנציאל הזיהום סביבתי אך אינם בשליטתן של חברות הדלק, כמו מיקומן של התחנות". עוד היא מציינת כי המדד – שפורסם גם בשנים קודמות בתצורה שונה – מייצר אצל החברות תמריץ משמעותי להשתפר, ולראיה השינויים המשמעותיים שנעשו בתחנות ב-2014-2015. "20 שנה של פיקוח ואכיפה על תחנות הדלק, לא עשו את מה שעשה פרסום המדד", מוסיף ד"ר אריה פיסטינר, ממונה למניעת זיהום מים מדלקים במשרד להגנת הסביבה. 

>>>  להמשך קריאה בנושא - באתר המשרד להגנת הסביבה 

סימנייה